Velkommen til Sciencehuset

Sciencehuset i Hørsholm Kommune vil blive et dynamisk naturfagscenter for forskerspirer i alle aldre. Den klimavenlige bygning midt i naturen vil danne ramme om en undervisning præget af nysgerrighed, eksperimenter, fordybelse og læring i de naturvidenskabelige fag.

Målet med huset er at stimulere interessen for de naturvidenskabelige fag for alle elever og give særlige tilbud til de talentfulde.

Huset etableres i et samarbejde mellem Hørsholm Kommune og private sponsorer/fonde og vil danne platform for samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner.

Huset

De naturvidenskabelige fag har igennem en årrække haft svært ved at tiltrække unge, når de vælger uddannelse, og dette udgør et reelt samfundsproblem. Der er i de seneste år taget forskellige initiativer i forhold til gymnasierne for at øge de unges interesse for naturvidenskaben. Initiativerne sætter dermed ind på et tidspunkt, hvor de fleste unge allerede har valgt den overordnede retning for deres kommende uddannelse.

Derfor man vi allerede i folkeskolen arbejde målrettet på at stimulere børnenes interesse for de naturvidenskabelige fag. Der skal skabes et indlærings- og undervisnings miljø, hvor begejstring og leg vil give en bredere fødekæde til de naturfaglige uddannelser. Der skal opbygges et positivt community omkring det at beskæftige sig med naturfag.

En central faktor er at ændre de fysiske miljøer omkring naturfagene for at påvirke de mentale miljøer. Formålet er, at det skal være sjovt og inspirerende at lære om naturfag. Børnene synes, at steder som Experimentarium og Danfoss Univers er sjovt og de valfarter i store tal til disse institutioner. Vi vil skabe en undervisningsfacilitet i Hørsholm Kommune – et stærkt utraditionelt Science-hus, der kan inspirere elever til at fordybe sig i naturfag og motivere dem til at fortsætte i den naturfaglige linje. Vi vil desuden skabe nogle rammer, som kan tiltrække og videreudvikle de bedste lærerkræfter.

Baggrund og mål med huset

Undersøgelser viser at bryder man med det traditionelle og formelle læringsmiljø og drager erfaringer fra det uformelle læringsmiljø ind i de naturvidenskabelige undervisningomgivelser, virker omgivelserne i langt højere grad inspirerende og motiverende for eleverne. Desuden viser undersøgelser fra Norge at man i langt højere grad fanger elevernes opmærksomhed og lyst til naturvidenskabelige fag, hvis der tages udgangspunkt i de biologiske dicipliner (især humanbiologi, mikrobiologi og bioteknologi), og talrige undersøgelser viser at eleverne inspireres, motiveres og forstår langt mere i den naturvidenskabelige undervisning, hvis der lægges vægt på ”hands on”, tværfaglighed og opfølgning/opsamling på tværs af de naturvidenskabelige fag.

Ønsket med indretningen af sciencehuset er netop at tilgodese disse erfaringer/undersøgelser – at skabe stærkt inspirerende omgivelser der appelerer til alle sanser og lægge op til oplevelser og ”hands on” undersøgelser i langt højere grad end de traditionelle naturvidenskabelige undervisningslokaler. Indtrykket i huset skal være et helhedsindtryk af alle de naturvidensabelige fag, her kan der opleves, leges, læres og undersøges alt om natur, mennesker, dyr, sundhed, fysik, kemi, teknik og geografi.

Endelig viser undersøgelser at forældre- og parallelle rollemodeller kan være stærkt medvirkende til at unge vælger de naturvidenskabelige uddannelser. Det er derfor ønsket at de inspirerende omgivelser skal kunne benyttes af alle borgere i Hørsholm, så der ligges op til brug af huset om aftenen og i weekender – f.eks. ved ansættelse af en naturvejleder der kan stå for den daglige drift af huset samt være inspirator og iværksætte aktiviteter/tilbud til familier, forældre og børn, bedsteforældre, teenagere mm. med udgangspunkt i gode, fælles inspirerende naturvidenskabelige oplevelser.

Hvilket hus forestiller vi os?

Bag Rungsted Skole ligger et åbent areal ud til skov og grønne områder, som Hørsholm Kommune ejer og stiller til rådighed for Sciencehuset.

Vi forestiller os et topmoderne undervisningsmiljø på ca 300m2, som er til rådighed for alle kommunens skoler til tema- og projektforløb inden for de naturvidenskabelige fag.

Sciencehuset indrettes således at:
 • Der skabes et tæt samspil mellem indemiljøet og udeområderne
 • Huset er et 0- energihus med solvarme/jordvarme/egen vindturbine
 • Husets energiforbrug registreres og disse data indgår i undervisningen
 • Huset har sin egen vind-/vejrstation, som registrerer og opsamler data
 • Huset kombinerer undervisningsmiljø og laboratoriemiljø
 • Undervisningsmiljøet er fleksibelt med varierende lokalestørrelser til henholdsvis refleksion og bearbejdning af resultater i grupper og fremlæggelser/forelæsning i større lokale
 • I husets elektroniske nervecenter samles alle data, resultater og inspirerende projekter


Inde i huset skal der bl.a. være:
 • Indbyggede akvarier og terrarier i vægge
 • Modeller af sol, måne, jord og planeter i loft
 • Stjernehimmel i loft
 • Plante- og klimabælter malet/projekteret på vægge
 • Verdenshjørner malet/støbt i gulv
 • Udstoppede dyr
 • Planter
 • Kunstige humandele
 • Geografiske og fysiske modeller (f.eks. molekylemodeller, DNA etc.)
 • Inspirerende digitale fortællinger
 • ”Rør ved” funktioner der breder sig ud når man rører ved en model
 • ”Observatorium” med stjernekikkert mm.
 • Område med humanbiologi: Motionscykler, måleapparatur, løbebånd
 • Dissektionsudstyr og gruppeborde med vådrumsbelægning, vaske etc.
 • Område med mikroskoper og stereolupper
 • Laboratorieomgivelser til gas, el, vand og lyst. Stinkskab, varmeskab, vægte, andet laboratorieudstyr

Spacer

 

Sidste nyt

Præsentationen af Sciencehuset blev omtalt i Ugebladet.

Læs artikel her

 

Arkitektfirmaet Dissing+Weitling har tegnet et hus, som har potentialet til at danne ramme for et dynamisk naturfagscenter.

Visualisering af Sciencehuset her

Skitse af Sciencehuset

 

Den 2. marts blev projekt "Sciencehuset" præsenteret på Søhuset, Scion DTU.

Læs invitationen her

 

Skoleleder Birte Sivertsen fortæller om projektet i lokalavisen.

Læs artikelen her