Elever

Hørsholm Kommunes skoler er kendetegnet ved et højt fagligt niveau, og der er et stort potentiale i elevgruppen for at nå endnu videre med de naturfaglige kompetencer. Der er sikkert også nogle naturfags-talenter i børnegruppen, som vi ikke får øje på i dag.

Hverdag i Science-huset

Science-huset er et hus, som til hverdag benyttes af Hørsholms skolebørn. Eleverne leger og eksperimenterer sig til en læring i naturfaglige problemstillinger. Arbejdsformerne i huset er præget af engagement, nysgerrighed, lyst til at undersøge og få indsigt i naturfaglige fænomener og endelig til at være innovativ og kreativ.

Huset bookes i halve eller hele dage, hvor der gennemføres forløb med fokus på at arbejde efter den naturvidenskabelige metode med opsætning af hypoteser, afprøvning i laboratorierne eller i de skønne omgivelser og afslutningsvis reflekteres og konkluderes der, og på baggrund heraf opstilles evt. nye hypoteser.

Eleverne vil opleve et laboratoriemiljø med det nyeste og opdaterede materiel, som vil være med til at skabe de perfekte rammer for en moderne, ambitiøs og fagligt velfunderet projektorienteret undervisning indenfor det naturfaglige område.

Eleverne vil opleve engagerede voksne undervisere, der kan være lærere, gymnasielærere, eksperter indenfor videnskab og fra erhvervslivet.

Science klubber

En science klub er et sted, hvor børn og unge kan mødes og beskæftige sig med naturfag på en spændende måde – ud over skolernes eksisterende tilbud. For elever, der i forvejen er interesserede, er science klubber en god mulighed for at udvikle interessen og for at få en masse faglige udfordringer. Men også de elever, der ellers har opgivet naturfag, vil have godt af at indgå i science klubbens naturfaglige fællesskab.

Formålet er, at:
  • Øge interessen for naturvidenskab
  • Bidrage til en øget positiv selvopfattelse
  • Skabe interesse for naturfaglige uddannelser og erhverv
  • Skabe faglig indsigt og forståelse
  • Skabe et positivt, fagligt og socialt fællesskab


Science-mesterskaber/Science-cup

Børn og unge arbejder med egne ideer til opfindelser, undersøgelser af naturfaglige fænomener og præsenterer dette til en naturfagskonference. Bedste opfindelser kåres og fejres.

Science-camps

I skoleferierne arrangeres internationale science-camps indenfor:
  • Bio- og genteknologi, fx molekylærbiologi, gener og enzymer
  • Fysik
  • Kemi
  • Teknologi, fx computerspiludvikling, programmering og
  • Matematik


Camps vil bestå af spændende foredragsholdere og laboratorieundervisning, hvor der er fokus på at skabe innovative unge mennesker.

Drenge-science

Med udgangspunkt i den nyeste hjerneforskning arrangeres scienceundervisning, der er specielt designet til drenge. Drengene vil gerne eksperimentere og på baggrund af dette tænke sig frem til en mulig teori. Efterfølgende sættes denne teori i forhold til eksisterende teorier.

Pige-science

Med udgangspunkt i den nyeste hjerneforskning arrangeres scienceundervisning, der er specielt designet til piger. Pigerne arbejder mere struktureret og vil gerne forstå teorien inden der eksperimenteres. Efterfølgende vurderes resultaterne i forhold til den teoretiske ramme.

Science-lab

I samarbejde med gymnasiet arrangeres science-labs, hvor de ældste elever i folkeskolen arbejder sammen med gymnasieelever om forskellige naturfaglige problemstillinger i Sciencelaboratoriet.

Klima-science

Et projekt, hvor eleverne er forskere og ingeniører, der i løbet af projektet skal designe fremtidens by, herunder træffe beslutninger om de bedste løsninger for varme, vand, el, miljø og klima.

Eleverne skal selv forvandle den CO2-pulsende nutid til en grøn fremtidens by. Lærere, eksperter og fagfolk fra det private erhvervsliv underviser, støtter og rådgiver eleverne undervejs.

Spacer

 

Andre sciencehuse

Sorø Akademis sciencehus

www.sciencetalenter.dk

 

Tegning1