For undervisere

Huset skal bidrage til at vi kan rekruttere og fastholde de bedste naturfaglige lærere til Hørsholm.

Kurser og netværk

Science-huset er et attraktivt pædagogisk og fagligt rum for naturfagslærere, så de bliver tiltrukket af/bevarer deres engagement for fagområdet samt ikke mindst bliver motiverede til at kvalificere sig yderligere.

Der vil blive afholdt kurser og netværksmøder for kommunens naturfaglige lærere. Netværkene skal sikre, at der er et udfordrende fagligt miljø inden for naturfagene i kommunen. Der vil helt konkret blive arbejdet med videndeling/udveksling af ideer - ”best practice” - for at kvalificere det konkrete arbejde med den naturvidenskabelige metode i undervisningen.

Samarbejde med gymnasium og erhvervsliv

Der etableres tema-arrangementer, hvor der er fokus på samarbejde mellem erhvervslivet, gymnasiet og folkeskolen. Der laves konkrete undervisningsforløb, hvor alle tre parter deltager. Derudover fokuseres der i samarbejdet på, at der kommer en bedre overgang mellem grundskole og gymnasium indenfor det naturfaglige område, således at eleverne når de forlader folkeskolen, har de nødvendige og de bedste forudsætninger for at fortsætte med naturfagene i gymnasiet.

Der fokuseres i samarbejdet med erhvervslivet på at gøre arbejdet indenfor det naturfaglige område i skolen erhvervsmålrettet og aktuelt.

Spacer

 

Science inspiration

Experimentarium

www.experimentarium.dk

 

Danfoss Universe

www.danfossuniverse.com